Stel cookie voorkeur in

Kinderopvang Kanteel

Op locatie Centrum verzorgt Kanteel Kinderopvang de voor- en naschoolse opvang. Daarnaast wordt er opvang geboden geboden aan peuters (2,5- 4 jaar).

Peuterspeelzaal (2,5 - 4 jaar)

Kanteel biedt op  kindcentrum Het Stadshart peuterarrangementen aan. Iedere werkdag kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar van 8.45 uur tot 11.45 uur samen spelen en activiteiten doen met leeftijdsgenootjes. Tijdens de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten.

Voor- en naschoolse opvang

Op locatie Centrum heeft Kanteel een groep voor voorschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7.30 uur.

De naschoolse opvang is op locatie Centrum voor kinderen van 4 tot 9 jaar op maandag, dinsdag en donderdag, aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur. 

Op woensdag en vrijdag is er op dit moment geen voor- of naschoolse opvang op kindcentrum Het Stadshart. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden om deze dagen open te gaan.

Tussenschoolse opvang

Op locatie Centrum wordt de tussenschoolse opvang voor de groepen 1-8 door de medewerkers van Kanteel verzorgd. In de pauze van 12.00 tot 13.00 op maandag, dinsdag en donderdag eten en spelen de kinderen onder toezicht van medewerkers en vrijwilligers van Kanteel.

De coördinator van TSO kindcentrum Het Stadshart is Karin de Vet. Zij is te bereiken onder nummer: 06-33330981 of e-mail:  tsoBosscheBroek@kanteel.nl

Vakantieopvang

Met betrekking tot de  schoolvakanties gaan we  op kindcentrum Het Stadshart onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het bieden van opvang.

Incidentele opvang

Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen ook incidentele dagdelen worden afgenomen. Dit betekent dat er ook opvang geboden kan worden tijdens studiedagen van school of als u onverwachts een dag in de problemen zit.

Adresgegevens locatie kindcentrum Het Stadshart:

Kruisbroedershof 33

5211GX Den Bosch

073-8225390 of 06-33320138

opvang@kchetstadshart.nl

https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-het-stadshart