Stel cookie voorkeur in

MR

Even voorstellen…..

Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.
Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van ons Kindcentrum bestaat uit twee enthousiaste ouders en twee personeelsleden, die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

 

namens de ouders:

Thomas Dorlandt, Thomasdorlandt@gmail.com

Frank Höppener, frank.hoppener@kpnmail.nl

Namens de leerkrachten:

Mevr. Marjolein Kremers, Marjolein.Kremers@signumonderwijs.nl

Mevr. Angela Pompen - van Balen, Angela.vanBalen@signumonderwijs.nl  

 
Adviseur:

Marcia van der Wens, marcia.vanderwens@signumonderwijs.nl

 

Vergaderdata zie agenda.