Stel cookie voorkeur in

We zijn weer gestart!

26-08-2019

De groepen van ons kindcentrum zijn fijn gestart. Overal was aandacht voor de groepsdynamiek. Zo wordt gestimuleerd dat er een positieve groep gevormd wordt, waar de leerlingen betrokken zijn bij elkaar en zich verantwoordelijk voelen voor de groep.