Aanmelden

U bent van harte welkom om uw kind aan te melden voor onze school. Maak gerust een afspraak, dan maken we tijd voor een rondleiding en een gesprek. In het intakegesprek wordt u een beeld geschetst van onze school, onze visie op onderwijs en schoolconcept uitgelegd en u kunt vragen stellen. Na de intake kan het formulier ingevuld wat u bij de directie kan aanvragen.