Vreedzaam

Actief burgerschap en sociale integratie

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussen school en thuis van groot belang. Daarnaast werken wij met de methode de Vreedzame school. De kinderen maken in de groep met elkaar regels. Deze zijn altijd positief geformuleerd. We spreken dan bijvoorbeeld niet van de regel: "We rennen niet door de school", maar herformuleren een regel naar: "We lopen rustig door de school". Naast deze regels hanteren we binnen ons kindcentrum ook de volgende algemene afspraken.

In ons Kindcentrum:

Hebben we respect voor onszelf, elkaar en onze omgeving.

Hebben we hart, oog en oor voor elkaar.

Houden we ons aan onze afspraken.

Hebben we vertrouwen in onszelf en komen we voor onszelf en anderen op.

Mogen en kunnen we onszelf zijn.

Werken we samen en helpen elkaar.

Zijn we zelf verantwoordelijk.

 

Ons kindcentrum heeft een anti-pestprotocol en een internetprotocol om een positief sociaal klimaat te borgen, deze zijn opvraagbaar bij de directie.