Ouderraad

 

Wat is de OR?

Oudervereniging

De school heeft een oudervereniging, en alle ouders zijn hier automatisch lid van. De oudervereniging ondersteunt veel van de activiteiten op school, zoals sinterklaas, carnaval en de avondvierdaagse. Het doel van de oudervereniging is namelijk om in het belang van de kinderen de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en de ouders zoveel mogelijk bij school te betrekken. Ook organiseert ze activiteiten die het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen bevorderen. De ouderraad is het onderdeel van de oudervereniging dat zich bezighoud met de organisatie van de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken, en bestaat voornamelijk uit alle klassenouders.

Structuur

De oudervereniging en haar bestuur zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de statuten zijn vastgelegd bij een notaris. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur overlegt regelmatig met de directie van de school.Elke klas heeft minimaal twee klassenouders. Klassenouders ondersteunen de leerkracht bij activiteiten en uitjes, en kunnen gevraagd of ongevraagd de leerkracht adviseren in aangelegenheden die de groep of de school betreffen. Alle klassenouders maken deel uit van de ouderraad, maar ook andere ouders kunnen in een activiteitencommissie plaatsnemen en daarmee ook in de ouderraad. De ouderraad komt minimaal zes keer per schooljaar bijeen, waarbij meestal ook het schoolteam vertegenwoordigd is.Aan het begin van het schooljaar worden zelfstandig functionerende activiteitencommissies gevormd, die bestaan uit (klassen)ouders en teamleden. Evaluatie van de activiteiten vindt plaats tijdens de ouderraadbijeenkomsten.

Financiën

De activiteiten waarbij de oudervereniging betrokken is, worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Die bijdrage wordt ook gebuikt om bijvoorbeeld excursies en culturele activiteiten voor de kinderen te ondersteunen. Deze (vrijwillige) bijdrage is momenteel €55,00 per kind, met een maximum voor drie kinderen. Ook de excursies en schoolreisjes worden hieruit betaald, er is dus geen aparte bijdrage voor schoolreisjes meer. De bijdragen worden geïnd en beheerd door de penningmeester van de oudervereniging die elk jaar verantwoording aflegt over de begroting en de uitgaven. De school zelf vraagt geen ouderbijdrage.

Het bestuur is bereikbaar via: orstadshart@kchetstadshart.nl

Bestuur

voorzitterJora van den Akker
secretarisRonald Kaptein
penningmeesterSimon Schoonen
BestuurslidRoelf Boersma

 

Klassenouders

groep 1/2 AJoyce Obbens-MartensDominiquew Faessen 
groep 1/2BJanneke WielandRoelf Boersma 
groep 3Rijan KeramopoulosAlmi Molina 
groep 4Ivonne PriemsMariska Kuper 
groep 5Jora van den AkkerFemke Rethans 
groep 6Simone Glas Marion Zijlstra 
groep 7Fedde VennixVivian Hoogaars 
groep 8 Rijan KeramopoulosSarah Peeters