Ouderraad

 

Wat is de OR?

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt veel van de activiteiten op school, zoals sinterklaas, carnaval en de avondvierdaagse. Het doel van de ouderraad is namelijk om in het belang van de kinderen de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen en de ouders zoveel mogelijk bij school te betrekken. Ook organiseert ze activiteiten die het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen bevorderen. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken, en bestaat voornamelijk uit alle klassenouders.

Structuur

Elke klas heeft één of twee klassenouders. Klassenouders ondersteunen de leerkracht bij activiteiten en uitjes. Alle klassenouders maken deel uit van de ouderraad, maar ook andere ouders kunnen in een activiteitencommissie plaatsnemen en daarmee ook in de ouderraad. De ouderraad komt minimaal zes keer per schooljaar bijeen, waarbij ook het schoolteam vertegenwoordigd is door een leerkracht. Aan het begin van het schooljaar worden zelfstandig functionerende activiteitencommissies gevormd, die bestaan uit (klassen)ouders en teamleden. 

Financiën

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebuikt om bijvoorbeeld excursies en culturele activiteiten voor de kinderen te ondersteunen. Deze (vrijwillige) bijdrage is momenteel €55,00 per kind, met een maximum voor drie kinderen. Ook de excursies en schoolreisjes worden hieruit betaald, er is dus geen aparte bijdrage voor schoolreisjes. De bijdragen worden geïnd en beheerd door het kindcentrum via Socialschools en jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de begroting en de uitgaven. 

Bestuur

voorzitter Jora van den Akker
secretaris Ronald Kaptein
penningmeester Simon Schoonen
Bestuurslid Roelf Boersma

 

Klassenouders

groep 1/2 A Babs van Dijk Elske Helmich  
groep 1/2B Lianne van Baarsen    
groep 3 Rianne Boot Mariska Kuyper  
groep 4 Janneke van Gils    
groep 5 Simone Glas Almi Molina  
groep 6 Ivonne Priems Mariska Kuper  
groep 7 Jora van den Akker Femke Rethans  
groep 8  Marjon Zijlstra Simone Glas