Social Schools

Onze app Social Schools het belangrijkste medium om vanuit het Kindcentrum informatie met ouders uit te wisselen. 

Deze app maakt een snelle en gemakkelijke manier van communiceren mogelijk voor school en voor ouders. In deze app kunnen veilig (afgeschermd, dus niet openbaar) foto’s en andere bestanden worden gedeeld, zonder dat de AVG dit direct in de weg staat.  

Alle ouders van Het Stadshart hebben toegang tot de app. Hierin ontvangt u uitsluitend de berichten die bestemd zijn voor de groep(en) van uw kind(eren). U kunt zelf uw persoonlijke instellingen aanpassen. 

Werkwijze 

  • U krijgt als ouder van Het Stadshart een uitnodigingsmail van Social Schools namens het kindcentrum. Daarmee kunt u een account maken. Check uw spambox als u geen mail ontvangt! 

  • We gebruiken de app voor de basisschool en de BSO.  

  • Via de app ontvangt u zowel kindcentrumberichten als berichten uit de groep(en) waar uw kind(eren) in zitten. 

  • U kunt van ons wekelijks een bericht in de groepsapp verwachten, mogelijk méér. 

  • Er is een agenda beschikbaar op de app. Hierop worden klassenactiviteiten, kindcentrum-activiteiten en vakanties vermeld. 

  • U ontvangt wekelijks automatisch een ‘nieuwsbrief’ in de mail met alle items van de betreffende week. 

  • U kunt bij sommige klassenberichten een reactie plaatsen, maar het is niet de bedoeling een discussie te starten. Daar is deze app niet voor bedoeld. 

  • Absentiemeldingen van kinderen kunt u via de app doen. Dit komt bij de klas en eventueel bij de BSO binnen.  

  • U heeft de mogelijkheid leerkrachten een persoonlijk bericht te sturen en leerkrachten ook aan u. We gaan hierbij niet inhoudelijk over kinderen communiceren, we kunnen elkaar bijvoorbeeld wel uitnodigen voor een gesprek. 

  • De planning van de kind-oudergesprekken verloopt via de app. 

Privacy 

Veel ouders waarderen het als er af en toe foto’s of filmpjes worden gedeeld. En het kindcentrum vindt het belangrijk dat ouders een goed beeld (ook letterlijk) krijgen van activiteiten die worden georganiseerd. We hebben echter te maken met strenge privacyregels en daarom zullen we nooit zonder toestemming beeldmateriaal van kinderen openbaar maken, bijvoorbeeld via social media. De app ondervangt dit, want dit is een besloten omgeving waar alleen de ouders van (de groep op) Het Stadshart toegang toe hebben. In deze afgeschermde omgeving kunnen dus wel foto’s en/of filmpjes worden gedeeld. Dit raakt dan niet direct de privacy van kinderen, omdat de gebruikers van de app immers weten welke kinderen in de groep zitten. 

Omdat foto’s/filmpjes van kinderen zonder toestemming van hun ouders niet openbaar mogen worden gemaakt, is het ook voor ouders niet toegestaan foto’s/filmpjes vanuit de app (besloten omgeving) op social media (openbare omgeving) te plaatsen of op een andere manier openbaar te maken of te delen! 

Meer informatie over de app Social Schools kunt u bekijken via deze internetlink.

Probleem met de app? 

De uitnodiging om de app te installeren en in gebruik te nemen, ontvangt u op het e-mailadres zoals dat in onze administratie staat. Het is belangrijk dat we van alle ouders een kloppend adres hebben. Soms wijzigt een mailadres. Geeft u dit in zo’n geval alstublieft door. 

Als de app op uw telefoon of ander device niet werkt, kunt u ook via de computer inloggen op de website van Social Schools met uw eigen inloggegevens. 

Komt u er niet uit? Neem dan even contact op met de leerkracht (school) of pedagogisch medewerker (kinderopvang). Als zij u niet direct kunnen helpen, kunnen zij een bericht doorgeven aan de beheerders van de app en hen eventueel contact met u op laten nemen. 

Door migratie van klassen bij de overgang naar een nieuw schooljaar kan de app soms tijdelijk niet bereikbaar zijn of kunnen de gegevens van het nieuwe jaar tijdelijk nog niet worden ingezien. Dit kunnen wij zelf niet oplossen, maar de ervaring leert dat Social Schools in zo'n geval snel de storing verhelpt.