Medezegenschapsraad

 
Even voorstellen…..

Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van ons Kindcentrum bestaat uit twee enthousiaste ouders en twee personeelsleden, die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

e-mailadres MR: Mr@kchetstadshart.nl

Namens de ouders:

Hans van Hoof- Voorzitter

Leslie Folker

Namens de leerkrachten:

Els van den Houten

Susanne Spee

Directeur - Adviseur:

Anke van Kerkhoven

Vergaderdata:

De MR vergaderingen zullen komend jaar plaatsvinden van 15.00-16.30 uur op onderstaande data:

29 november 2023

17 januari 2024

6 maart 2024

17 april 2024

15 mei 2024

29 mei 2024

12 juni 2024

Afspraken voor toehoorders: Graag minimaal een dag van te voren aanmelden bij de voorzitter. U kunt op de dag van de vergadering de link vinden in de agenda van Social Schools. Als toehoorder zorgt u ervoor dat u in een ruimte zit zonder kinderen en andere onbevoegde personen. Als toehoorder luistert u deze avond mee, enkel in het geval de voorzitter u uitnodigt tot spreken mag u hiervan gebruik maken.