Medezegenschapsraad

 
Even voorstellen…..

Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van ons Kindcentrum bestaat uit twee enthousiaste ouders en twee personeelsleden, die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

e-mailadres MR: Mr@kchetstadshart.nl

Namens de ouders:

Thomas Dorlandt.

Frank Höppener.

Namens de leerkrachten:

Marjolein Kremers.

Adviseur:

Marcia van der Wens.

Vergaderdata:

De MR vergaderingen zullen komend jaar op de donderdagen plaatsvinden van 19.30-21.00 uur.

• 29 oktober 2020 (week 44)

• 10 december 2020 (week 50)

• 25 februari 2021 (week 8)

• 8 april 2021 (week 14)

• 16 juni 2021 (week 22)

• 8 juli 2021 (week 27)

Afspraken voor toehoorders:Graag minimaal een dag van te voren aanmelden bij de voorzitter, Thomas Dorlandt. U krijgt op de dag van de vergadering de link via Social Schools toegestuurd. Als toehoorder zorgt u ervoor dat u in een ruimte zit zonder kinderen en andere onbevoegde personen. Als toehoorder luistert u deze avond mee, enkel in het geval de voorzitter u uitnodigt tot spreken mag u hiervan gebruik maken.