Medezegenschapsraad

 
Even voorstellen…..

Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van ons Kindcentrum bestaat uit twee enthousiaste ouders en twee personeelsleden, die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

e-mailadres MR: Mr@kchetstadshart.nl

Namens de ouders:

Frank Höppener - Voorzitter

Thomas Dorlandt

Namens de leerkrachten:

Marjolein Kremers

Zoë Fresco

Directeur - Adviseur:

Anke van Kerkhoven

Vergaderdata:

De MR vergaderingen zullen komend jaar plaatsvinden van 19.30-21.00 uur op onderstaande data:

04-04-2022

16-06-2022

07-07-2022

 

Afspraken voor toehoorders: Graag minimaal een dag van te voren aanmelden bij de voorzitter. U kunt op de dag van de vergadering de link vinden in de agenda van Social Schools. Als toehoorder zorgt u ervoor dat u in een ruimte zit zonder kinderen en andere onbevoegde personen. Als toehoorder luistert u deze avond mee, enkel in het geval de voorzitter u uitnodigt tot spreken mag u hiervan gebruik maken.